تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنماییشناسه محصول: 526531
موجود

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

دسته بندی : Word
نوع فایل.docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 

بخشی از متن:

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 مهر

هفته  اول

 1

آشنایی با دانش آموزان – مروری برکتاب سال اول-    

کتاب ــ تخته سیاه  گچ وسایل موجود در کلاس چارت

دانش آموزان  تمرینات را بامداد در خانه حل کنند

مهر

اول

 2

----

1-4

حل تمرینات دوره ای  شماره  1

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت

گفتگو(مکالمه)

 مهر

هفته

دوم

 تدریس قسمتهای Dialogue Patterns   آشنایی با رنگها- پرسش رنگها – تکرار لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه  گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- -   جعبه مدادرنگی

گروه بندی دانش آموزان (درست کردن چارت رنگها )

مهر

دوم

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی  -حل تمرینا  Drills       Oral

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود درکلاسچارتcd جعبه مدادرنگی

داشتن دفتر دیکته نصب چارت رنگها درکلاس

مهر

هفته

سوم

دیکته از درس اول –   حل نمونه ای از تمرینات

Write it down 

کتاب ــ تخته سیاه گچ دفتر دیکته – چارت

تمرینانوشتاری  را بامداد در خانه حل کنندپرسش گروهی What colour?   

مهر

سوم

پرسش لغات جدید حل تمرینات Write It Down تدریس صدای/U   /تدریس اعداد 15-20-

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت

گفتگو(مکالمه) تمرین اعداد گروهی و انفرادی

مهر

هفته

4

تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns وتوضیح There is – There are –و سوالی ومنفی کردن آنها – تدریس لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچوسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت    

فعالیت تیمی

فعالیتهای خارج ازکتاب

مهر

4

پرسش از مکالمه و الگوها و روخوانی - حل تمرینات  Drills   Oral

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- -     

سفارش به تمرین دیکته

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

ملا حظات

آبان

دیکته از درس دوم –   حل نمونه ای از تمرینات write it down

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

تمرینات نوشتاری بامداد در خانه         

آبان

پرسش لغات جدید حل تمرینات  Write It Down تدریس صدای /   i: /  تدریس اعداد 21-30

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت 

سفارش به امتحان تمرین اعدادبه صورت گروهی و انفرادی

آبان

 

2

برگزاری امتحان کتبی شماره  1  از درس یک و دو   

برگه  سوالات چاپ شده

نظارت بر امتحان

آبان

2

رفع اشکال امتحان- تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns – تدریس لغات جدید -  وتوضیح صفات ملکی  

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

رسم ضمایر فاعلی وصفات ملکی توسط گروها ونصب آن در کلاس

آبان

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills         Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ـگچ وسایل موجوددر کلاس چارت – نوار CD-  فلش کارت   

سفارش به تمرین دیکته  - پرسش گروهی صفات ملکی

آبان

3

دیکته از درس سوم –   حل نمونه ای از تمرینات write it down -  تدریس اعضای سر وصورت 

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

 دفتر دیکته – چارت

تمرینات نوشتاری  را بامداد در خانه حل کنند – رسم اعضا صورت با کاغذرسم در منزل  

آبان

4

پرسش لغات جدید - حل تمرینات  write it down– تدریس صدای    /aI/ پرسش صفات ملکی

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

 –  فلش کارت    

 فعالیتهای خارج ازکتاب نصبچارت سروصورت درکلاس

آبان

4

تدریس اعداد  30-100 و تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns   - تدریس لغات جدید

 کتاب ــ تخته سیاه ــ گچچارت – نوار CD-  فلش کارت-   ساعت دیواری

پرسش ساعت what time is it گروهی و انفرادی

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

آذر

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ چارت – نوار CD-  فلش کارت-   ساعت دیواری

پرسش ساعت گروهی وانفرادی سفارش به تمرین دیکته در منزل 

آذر

دیکته از درس چهار –   حل نمونه ای از تمرینات Write It Down

د فتر دیکته  کتاب  تخته سیاه گچ  فلش کارت ساعت دیواری

فعالیت تیمی فعالیتهای خارج ازکتاب

آذر

پرسش لغات جدید -  حل Write It Down  – تدریس صدای/   8  /   

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ  فلش کارت-   ساعت دیواری   

گفتگو(مکالمه) 

آذر

2

 تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns  A, B  - تدریس لغات جدید وایام هفته توضیح   ساختار جملات امری و فعل منفی Don’t

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت – تقویم

گفتگو(مکالمه ) گفتن جملات امری توسط معلم Listen and do توسط دانش آموزان 

آذر

3

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills         Oral     

کتاب تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت  نوار CD- - فلش کارت    

گفتن جملاتامری توسط معلم Listen and doتوسط دانش آموزان گروهی و انفرادی   

آذر

3

دیکته از درس پنج –   حل نمونه ای از تمرینات Write It Down

دفتردیکته - کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس

 گفتگوی  جملات امری با یکدیگر-درست کردن تقویم هفتگی

آذر

4

پرسش لغات جدید -  حل تمرینات Write It Down – تدریس صدای / u: /   پرسید ن  ایام هفته

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچوسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

گفتگوی جملات امری – نصب تقویم هفتگی در کلاس

آذر

4

حل تمرینات دوره ای شماره دو –پرسیدن تمرینات از دانش آموزان و رفع اشکال

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

چارت

نظارت برانجام تمرینات فعالیت های ترمیمی و جبرانی اعلام برگزاری آزمون درجلسه آینده

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

ملا حظات

دی

1

برگزاری امتحان کتبی شماره  2 از درس یک تا پایان تمرینات دوره ای   

برگه  سوالات چاپ شده

 ( آماد گی برای ترم اول)

 دی

1

تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns     تدریس لغات جدید توضیح ساختار جملات حال ساده ضمایر فاعلی  سوم شخص مفرد و فعلهایی که s  و  es می گیرند

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاسچارت – نوار CD- - فلش کارت -  گچ رنگی

گفتن جمله  و عوض نمودن فاعل جمله وتکرار آن (گروهی و انفرادی)

دی

 2

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral   کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

جمله سازی توسط دانش آموزان در مورد کارهای روزانه –سفارش به دیکته

 دی

2

دیکته از درس شیش –   حل نمونه ای از تمرینات

Write It Down

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

نوشتن کارهای روزانه خود وخانواده درقالب جمله های کوتاه

دی

 ۳

آزمون ترم اول

دی

3

آزمون ترم اول

دی

4

آزمون ترم اول

دی

4

آزمون ترم اول

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

بهمن

1

رفع اشکال -پرسش لغات جدید درس -حل تمرینات Write It Downتدریس صدای   /  w /  

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت -  فلش کارت

تشویق دانش آموزان به نوشتن وگفتن کارهای روزانه

بهمن

1

Dialogue, Patterns A ,B تدریس لغاتت شرح سوالی ومنفی کردن جمله با DoوDoes وdon’t و doesn’t وچگونگی حذف  sو es          

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت -  گچ رنگی

گفتن جملات  و سوالای ومنفی کردن توسط دانش آموزان به صورت گروهی وانفرادی

بهمن

 2

پرسش از مکالمه و الگوها روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ رنگی   چارت – نوار CD- - فلش کارت

سفارش به دیکته  گفتن جمله وسوالی منفی کردن توسط اعضای گروه

بهمن

2

دیکته از درس هفتم –حل نمونه ای از Write It Dow

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ- دفتر دیکته – چارت

سفارش به نوشتن تمرینات بامداد

بهمن

 

3

پرسش لغات جدید -حل تمرینات Write It Down  تدریس Reading تدریس صداهای /  ð  / /  θ   /       

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت -

پرسش درمورد   Reading  نظارت برانجام تمرینات – فعالیت های ترمیمی

بهمن

3

تدریس  Dialogue Patterns- تدریس لغات جدید توضیح در مورد ادوات استفهام یاWh ها

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت نوارcd فلش کارت

پرسش وپاسخ باWh ها – گفتکو (مکالمه)

 بهمن

4

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل


طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستانشناسه محصول: 526536
موجود

طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان

طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان

دسته بندی : Word
نوع فایل.docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 

بخشی از متن:

محقق:

طرح درس سالانه

شیمی 2

 دبیرستان :

مهر ماه

جلسه

عنوان درس

صفحه

نکاتی در مورد کتاب شیمی 2 - نمره مستمرو آزمون های بنیاد- یاد آوری نماد های شیمیایی

تاریخچه اتم- تئوری اتمی دالتون

پرتوهای کاتدی-آزمایشات تامسون بوسیله پرتوهای کاتدی

مدل اتمی تامسون- پرتوزایی- آزمایشات رادرفورد بوسیله مواد رادیو اکتیو

مدل اتمی رادرفورد-کشف نوترون-عدداتمی- عدد جرمی و ایزوتوپ ها

واحد جرم اتمی-محاسبه جرم اتمی میانگین

دستگاه طیف بین- طیف نشری خطی- طیف هیدروزن-مدل اتمی بور

انرژی کوان

تومی – مدل کوانتومی اتم

آبان ماه

آزمون شماره 1 ( تا انتهای مدل کوانتومی اتم )

آزمایشگاه (جلسه اول ) ( آشنایی با نکات ایمنی و وسایل آزمایشگاهی )

انرژی نخستین یونش – بررسی نمودارهای ص بررسی وتوضیح اعداد کوانتومیا

صل طرد پائولی – مقایسه سطح انرزی زیر لایه ها- رسم آرایش الکترونی- اصل آفبا

آرایش الکترونی اربیتالی- اصل هوند- آرایش الکترونی خلاصه شده

لایه ظرفیت- دسته بندی عناصر(نوع زیر لایه) -تعیین گروه و دوره- بررسی آرایش های ناپایدار

سرگذشت جدول تناوبی-- دسته بندی عناصر(فلز و .... )

آذر

ماه

جلسه

عنوان درس

صفحه

آزمون شماره 2 (از ص 22تا ص 40 )آزمایشگاه (جلسه دوم) ( آزمون شعله-بررسی پرتوهای کاتدی )

فلزات قلیایی- فلزات قلیایی خاکی

عناصر واسطه- عناصر واسطه داخلی- هالوژن ها

 گاز های نجیب- هیدروژن- شعاع اتمی

و....


پاورپوینت در مورد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيشناسه محصول: 526520
موجود

پاورپوینت در مورد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

پاورپوینت در مورد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 21 اسلاید

بخشی از متن:

در اجراي تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله، آئين نامه اجرائي ماده مذکور را مشتمل بر 5فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرحي که گفته خواهد شد تصويب مي نمايد :

بهداشت فردي

ماده 1: کليه متصديان و کارگران و اشخاصي که در تهيه، توزيع و نگهداري و فروش و وسائط حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماکن عمومي اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بترتيبي که معاونت سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

تبصره 1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بکار در هر يک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره 2- استخدام يا بکارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هريک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقليه مذکور ممنوع است.

تبصره 3- اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها که در اماکن موضوع اين آئين نامه شاغل بوده ليکن با مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و 2 آن مستثني مي باشند.

ماده 2 : کليه متصديان، مديران، کارگران و اشخاصي که مشمول ماده 1 آئين نامه مي باشند موظفند کارت معاينه پزشکي معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

تبصره 1 – کارفرمايان موظفند هنگام استخدام گواهينامه معتبر ماده 1 و کارت معاينه پزشکي آنان را ملاحظه نمايند و ضمن اطمينان از اعتبار آن، آن را در محل کسب نگهداري نمايند.

تبصره 2 – کارت معاينه پزشکي منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان مراکز بهداشتي درماني شهري و روستائي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز کارگران کارگاهها و کارخانجات توليد مواد غذائي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير شاغلين موضوع اين آئين نامه حداکثر يک سال مي باشد.

ماده 3 : متصديان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل خود را نموده و به دستوراتيکه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند.

ماده 4 : کليه اشخاصي که در اماکن و مراکز و سائط نقليه موضوع اين آئين نامه کار مي کنند بايد ملبس به لباس کار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.

تبصره 1 – کليه تهيه کنندگان مواد غذائي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز کارگران کارگاهها و کارخانجات توليد مواد غذائي و بهداشتي که با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و کلاه و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيرنيجات، کله و پاچه، جگرکي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حين کار مي باشند.

تبصره 2 – در رستورانها و چايخانه هاي سنتي افراديکه در امر پذيرائي شرکت داشته و با غذا سروکار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و کلاه سفيد بوده و ساير افراد ميتوانند از لباسهاي محلي استفاده کنند.

ماده 5 : متصديان مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يک از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

ماده 6 : متصديان مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذائي جلوگيري نمايند.

ماده 7 : متصديان مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگرحداقل 5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند.

تبصره – درهرحال مساحت اطاق استراحت نبايد کمتر از 5/7 متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد کمتر از 8/2 متر باشد.


پاورپوینت درباره خشم در كودكانشناسه محصول: 526523
موجود

پاورپوینت درباره خشم در كودكان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درباره خشم در كودكان

پاورپوینت درباره خشم در كودكان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 23 اسلاید

بخشی از متن:

خشم در كودكانخشم چيست و چه چيزهايي ما را عصباني ميكند؟

خشم حالت برانگيختگي و هيجان شديد در هنگام روبرو شدن با محركهاي نامناسب محيطي است و احساسي است كه همه بچه ها به نوعي آن را تجربه ميكنند.

مواردي كه باعث خشم در كودكان ميشود:

تجاوز به مالكيت افراد

حمله و آزار كلامي مانند تمسخر كردن ، تحقير كردن

حمله فيزيكي مثل هل دادن ، فشار دادن

طرد كردن

اصرار و پافشاري براي انجام كاري

چرا مهم است كه به كودكان راجع به خشم و عصبانيت بياموزيم؟

آنچه كه ما انتظار داريم بچه ها در رابطه با احساس خشم خود بياموزند اين است كه:

تشخيص احساس خشم در خود و ديگري

آموختن اينكه چگونه تكانه هاي خشم خود را كنترل كنند.

آموختن روشهاي خود آرام سازي (self-calming)

خشم خود را به روش غير تهاجمي نشان دهند، احساس خشم و عصبانيت پذيرفتني است ولي آسيب رساندن به خود و ديگران به صرف اينكه عصباني هستيم پذيرفتني نيست.

بيان و انتقال احساس خشم به يك روش مثبت

آموختن مهارتهاي حل مسأ له

آموختن اينكه چگونه خود را از يك موقعيت تهاجمي و پرخاشگرانه خارج كنند


طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربيشناسه محصول: 526526
موجود

طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي

طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي

دسته بندی : Word
نوع فایل.docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 

بخشی از متن:

طرح درس سالانه

درس : رياضيات 3 پايه : سوم تجربی نيمسال دوم

جلسه

تاريخ

عناوين وموضوعات تدريس

صفحات

توضيحات

حد در بينهايت به همراه حل

مثال ها وحل تمرينات

صفحه 79

ادامه حل تمرينات صفحه 79 و تدريس پيوستگی در نقطه و

پيوستگی چپ و راست در نقطه

ه همراه حل مثال ها

حل تمرينات صفحه 90 و 91 وحل مسائل پارامتری پیوستگی


پاورپوینت درباره ساختارهای خودکار و نیمه خودکار wsn در شبکهشناسه محصول: 526501
موجود

پاورپوینت درباره ساختارهای خودکار و نیمه خودکار wsn در شبکه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درباره ساختارهای خودکار و نیمه خودکار wsn در شبکه

پاورپوینت درباره ساختارهای خودکار و نیمه خودکار wsn در شبکه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 16 اسلاید

بخشی از متن:

ساختارهای WSN

1- ساختار خودکار

2-ساختار نيمه خودکار

ساختارهای خودکار و نیمه خودکار wsn در شبکه

يک شبکه مانندگرافG=(V,E) که توسط مجموعه V به عنوان گره‌ها که توسط مجموعه E شامل لينک‌های ارتباطی به هم متصل هستند

مدل شبکه

تفاوت مسیریابی WSN با سایر شبکه ها

پيكربندي متغير شبكه, اطلاعات حالت نادقيق

طرح آدرس دهی متفاوت

جريان داده متفاوت

افزونگی ترافيک داده

محدوديت منابع


پاورپوینت در مورد جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکهاشناسه محصول: 526424
موجود

پاورپوینت در مورد جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

پاورپوینت در مورد جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 60 اسلاید

بخشی از متن:

جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

1- جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

بسیاری از جانشینی های مهم ترکیبات آروماتیک بوسیله واکنشگرهای نوکلئوفیلی تحت تاثیر قرار میگیرند.

برخلاف جانشینی نوکلئوفیلی در کربن سیرشده، جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیک با یک مکانیسم تک مرحله ای اتفاق نمی افتد.

انواع مکانیسم های جانشینی که میتوانند در این دسته اتفاق افتد شامل پروسه های:

افزایش- حذف

کاهش – افزایش

رادیکالی یا انتقال الکترون

عمده ترین حدواسطهای مورد استفاده برای جانشینی آروماتیکی نمکهای دیازونیوم آریلی هستند .

یونهای دیازونیوم معمولا بوسیله واکنش آنیلین با اسید نیتروز (اسید نیتروز در شرایط in situاز نمک

نیتریت بدست می آید) تهیه میشوند.

برخلاف یونهای دیازونیوم آلیفاتیک، که خیلی سریع به نیتروژن مولکولی و کربوکاتیون تجزیه میشوند،

آریل دیازونیوم ها به اندازه کافی در دمای اتاق و پایین پایدارند.

آریل دیازونیومها میتوانند با آنیونهای نوکلئوفیلی، مانند تترا فلوئورو بورات یا تری فلوئورواستات

به صورت نمک ایزوله شوند.

یونهای دیازونیوم به عنوان حد واسط سنتزی

مراحل تشکیل یون دیازونیم شامل افزایش یون نیتروونیوم (NO+) به گروه آمینو وبه دنبال آن حذف آب است


پاورپوینت در مورد دوره توجیهی بدو خدمتشناسه محصول: 526438
موجود

پاورپوینت در مورد دوره توجیهی بدو خدمت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد دوره توجیهی بدو خدمت

پاورپوینت در مورد دوره توجیهی بدو خدمت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 39 اسلاید

بخشی از متن:

دوره توجیهی بدو خدمت

1- آشنائی کارکنان با دستگاه اجرائی مربوطه

2- آشنائی کارکنان با محل خدمت

3- آشنائی کارکنان با شغل مورد تصدی

تاریخچه

از سال 1318 مردم و بزرگان اصفهان مکرراً از مسؤولین استان منجمله استاندار ( امیر نصرت اسکندری ) درخواست می نمودند که این خطه همانند شهرهای شیراز و مشهد دارای آموزشگاه عالی بهداری گردد . بالاخره پس از چندین سال تلاش ، در سال 1325 مسوولین وقت با تأسیس آموزشگاه موافقت نمودند

و هشت نفر از پزشکان ( دکتر مرتضی حکمی ، دکتر ابوتراب نفیسی ، دکتر حسین قلی اوژند ، دکتر جابری انصاری ، دکتر مسیح جلوه ، دکتر احمد میر حسینی ، دکتر ابوالقاسم بهرامی و دکتر عبدالباقی نواب ) بعنوان اولین استادان آموزشگاه انتخاب شدند .

درسهای نظری و عملی دانشجویان از کلاسهای دبیرستان سعدی ( پشت میدان نقش جهان ، آموزشگاه سوره فعلی ) استفاده شود

و هشت نفر از پزشکان ( دکتر مرتضی حکمی ، دکتر ابوتراب نفیسی ، دکتر حسین قلی اوژند ، دکتر جابری انصاری ، دکتر مسیج جلوه ، دکتر احمد میر حسینی ، دکتر ابوالقاسم بهرامی و دکتر عبدالباقی نواب ) بعنوان اولین استادان آموزشگاه انتخاب شدند .

درسهای نظری و عملی دانشجویان از کلاسهای دبیرستان سعدی ( پشت میدان نقش جهان ، آموزشگاه سوره فعلی ) استفاده شود


پاورپوینت در مورد ساختار اتمشناسه محصول: 526406
موجود

پاورپوینت در مورد ساختار اتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد ساختار اتم

پاورپوینت در مورد ساختار اتم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 41 اسلاید

بخشی از متن:

ساختار اتم

اتم کوچکترین ذره تشکیل دهنده ماده است واز ذرات کوچکتری تشکیل شده است که عبارتند از

  • پروتون
  • نوترون
  • الکترون

پایداری وناپایداری اتم ها

هر چیزی در طبیعت یک وضعیت پایدر دارد که آنها در آن وضعیت پایدار در حالت تعادل بسر میبرد

خارج کردن اجسام از حالت تعادل آنها را مجبور به بروز تغیراتی خواهد نمود این تغییرات همواره در جهتی هستند که آن جسم را دوباره به پایدارترین وضعیت ممکن خود برگرداند

اتمها نیز از این قاعده مستثی نیستند

اگر به هر روشی مثلا با وارد کردن مقدار انرژی جنبشی بتوانیم یک اتم را تحریک کرده و آنرا از وضعیت پایدار خارج کنیم متقابلا اتم تلاش می کند تا خود را به وضعیت پایداری که داشته برگرداند

یکی از مهمترین راههایی که این اتم میتواند در پیش بگیرد این است که انرژی اضافه خود را که بدست آورده آزاد کند

žنام رایج وسایل انفجاری است که در آن‌ها از انرژی آزاد شده در فرآیند شکافت هسته‌ای، یاگداخت هسته‌ای برای تخریب استفاده می‌شود

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغییر موقعیتشناسه محصول: 526409
موجود

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغییر موقعیت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغییر موقعیت

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغییر موقعیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 28 اسلاید

بخشی از متن:

مبنای تربیتی

تاثیر موقعیت ها بر انسان:

موقعیت های گوناگون وضعی، زمانی، مکانی و اجتماعی تاثیرات مختلفی بر انسان به جا می گذارند:

تاثیرات طبیعی: فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ (انعام، 96)

تاثیرات معنوی: أَ فَلَمْ يَسِيرُواْ فىِ الْأَرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَِا فَإِنهََّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَاكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتىِ فىِ الصُّدُورِ(حج، 46)

اصل تربیتی

اصلاح موقعیت ها:

یکی از راه ها برای اصلاح رفتارهای ظاهری و حالات مطلوب باطنی آن است که ارتباط فرد با موقعیت پیرامون او دچار تغییر شود: عن الباقر علیه السلام:أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ الشَّيْطَانِ وَ إِنْ كَانَ جَالِساً فَلْيَقُم(مجلسی،1403، ج70، ص272)


پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغافلشناسه محصول: 526418
موجود

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغافل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغافل

پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغافل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 29 اسلاید

بخشی از متن:

مبنای تربیتی

•کرامت:

پاورپئینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامیشناسه محصول: 526157
موجود

پاورپئینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

پاورپئینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

پاورپئینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 40 اسلاید


بخشی از متن:

فهرست
1.نگاهی به دین یهود           
2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم
3.اعمال یهود نسبت به اسلام
4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص)
5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص)
6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!
7.صهیونیسم چیست؟
8.مراحل تکون و تحول تاریخی صهیونیسم
9.صهیونیسم و تزویر تاریخ
10.نماد های دشمنی صهیونیسم با جهان اسلام

•“نگاهی به دین یهود”    

پاورپوینت درباره آشنایی با فولاد ابزار (tool Steel)شناسه محصول: 526166
موجود

پاورپوینت درباره آشنایی با فولاد ابزار (tool Steel)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درباره آشنایی با فولاد ابزار (tool Steel)

پاورپوینت درباره آشنایی با فولاد ابزار (tool Steel)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 35 اسلاید

بخشی از متن:

فولاد ابزار چیست :

از نظر کاربرد:هر فولادي که براي ساختن ابزارهاي برش شکل دادن يا به عبارتي شکل دادن مواد به صورت قطعات با کاربردهاي مشخص به کار رود.

از نظر ترکيب شيميايي:فولاد هاي ابزار فولاد هاي کربني يا آلياژي اند که قدرت سخت شدن وبازپخت را دارند.

بعضي از خواص مطلوب فولاد هاي ابزار مقاومت سايشي و سختي زياد مقاومت گرمايي خوب واستحکام کافي براي کار روي مواد است.

کارکرد :

كاركرد فولادهاي ابزار در خطوط سرويس به 4 عامل بستگي دارد:

- طراحي قطعه

- كيفيت ساخت قطعه

- انتخاب نوع فولاد

- عمليات حرارتي

با كمي تفاوت در نوع عمليات حرارتي، فولادهاي ابزار براي رسيدن به خواص مطلوب مثل مقاومت به تغيير شكل، سايش و شكست بايد عمليات حرارتي شوند. تنها شكل هاي ساده و آن هم در موارد جزيي به صورت مستقيم مورد استفاده قرار مي گيرند.

تقسيم بندي

اولين تقسيم بندي توسط انجمن آهن و فولاد آمريکا (AISI) بر اساس روش عمليات حرارتي, کاربرد و خواص ارائه شد.

از ديگر استانداردهاي مهم مي توان به انجمن مهندسان خودرو(SAE)  اشاره نمود که تقريبا مشابه اولي مي باشد.

انواع فولاد ابزار

فولادهاي ابزار تندبر   (High Speed Tool Steels)

فولادهاي گرم كار (Hot Work Tool Steels)

فولادهاي سرد كار    (Cold Work Tool Steels)

فولادهاي ابزار مقاوم به شوك  (Shoch Resisting Tool Steels)

فولادهاي ابزار كم آلياژ (Low Alloy Special-purpose Steels)

فولادهاي ابزار قالب (Mold Steels)

فولادهاي ابزار سخت شونده با آب (water-hardening tool steels)پاورپوینت در مورد آناتومی بینیشناسه محصول: 526142
موجود

پاورپوینت در مورد آناتومی بینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت در مورد آناتومی بینی

پاورپوینت در مورد آناتومی بینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 38 اسلاید

بخشی از متن:

بینی:

اصلی ترین راه ورود هوا است.

3 /2 بخش تحتانی آن پهنتر از بخش فوقانی بوده توسط مخاط تنفسی ضخیم پرعروق پوش شده.

3/1 بخش فوقانی که باریکتر است توسط مخاط بویایی پوش شده است.

:استخوانی که بصورت جفت ومستطیلی در طرفین خط واسط و در زیر استخوان پیشانی قرار گرفته،اندازه و شکل آن در افراد مختلف ،متفاوت است.

شامل دو بخش است:

بینی خارجی

حفره بینی

بینی خارجی:

شکل هرمی داشته،جذر آن در علوی قرار دارد و قاعده آن بطرف اسفل متوجه است.

شکل آن توسط چوکات عظمی و غضروفی تأمین گردیده است.

استخوان قسمت مرکزی بینی bridge یاد می شود.

سوراخ های نهایی بینی درقسمت قاعده آن موقعیت داشته و به طرف پایین متوجه است و بواسطه columella   ازهمدیگرجدا می شود.

 چوکات عظمی بینی خارجی:

 استخوانهای مخصوص بینی

 استخوان وجهNasal Process

 یا ضمایم پیشین استخوان الاشه بالاییFrontal Process

چوکات غضروفی :

شامل غضاریف کوچک و غضروف چهار ضلعی تیغه بینی می باشد.


پاورپوینت جامع و کامل درباره نظریه های نوین در مدیریت آموزشیشناسه محصول: 525854
موجود

پاورپوینت جامع و کامل درباره نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت جامع و کامل درباره نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

پاورپوینت جامع و کامل درباره نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد.
دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 94 اسلاید

بخشی از متن:

فهرست:

1)مدیریت پاداش

2) مدیریت قارچی

3) مدیریت آشوب

4) مدیریت فرایند محور

5) مدیریت ذره بینی

6) مدیریت بـحران

 

7) مدیریت کیفــیت

 

8)مدیریت سایه

 

9)مدیریت اخلاق

 

10)نظریه پنجره های شکسته

 

مقدمه :

 با وارد شدن جهان به هزارة سوم پیشرفتهای چشمگیر صنعت، تکنولوژی، رقابت بی حد و مرز تشکیلات و سازمان، ادغام شرکتها، استفاده از منابع خارجی برای فرایندهای داخلی، لزوم بکارگیری کیفیت فراگیر و پیشرفت بسیار بالای فناوری، نیاز به استفاده از استعاره های جدید احساس می شود که در اینجا به چکیده ای از چندین نوع  نظریه های نوین درمدیریت آموزشی اشاره می گردد.
1
logo-samandehi